Kennissessie “efficiënter en effectiever aan de slag met geïntegreerde contracten”

Een kennissessie voor managers, programmamanagers, intern opdrachtgevers en bestuurders op 12 februari 2020.

Heb je ook het idee dat de projecten in je team of afdeling steeds weer verrassingen opleveren? Dat projecten moeizaam van de grond komen en verlopen? Elk jaar weer de conclusie dat niet alle projecten zijn afgerond (of zelfs gestart…)? Heb je het idee dat er slimmer en effectiever kan worden gewerkt?

Zie je daarnaast dat het steeds moeilijker wordt de juiste medewerkers te vinden (en dat ook inhuur lastig wordt)?

Het werken met geïntegreerde contracten (met name o.b.v. UAV-GC) kan helpen om de druk van je medewerkers af te halen. Het helpt ook om de kennis en kunde uit de markt te gebruiken in jouw projecten.

Bij de organisaties waar wij werken, zien wij wel dat UAV-GC projecten sterk wisselende resultaten geven. Om daar hulp in te bieden hebben wij een aanpak ontwikkeld waarmee we organisaties helpen om sneller en beter UAV-GC projecten uit te voeren. Met een goede borging en draagvlak in de organisatie en met een methodiek die projecten versneld op projectniveau.

In deze sessie willen we met jou op een interactieve wijze onze kennis delen hoe op project- en organisatieniveau het werken met de UAV-GC minder verrassingen gaat opleveren en echt gaat bijdragen aan de invulling van de ambities jouw organisatie.

Voor de duidelijkheid: de sessie is geen ‘verkoopsessie’, we willen jullie onze inzichten meegeven, zorgen dat jullie van elkaar leren en toetsen of de aannames in onze aanpak kloppen. Hiermee krijg je zelf inzicht in knelpunten die bij jouw projecten of teams spelen en hoe je die kan helpen oplossen.

Wat levert deze kennissessie jou op?

In onze ogen zijn leiden een aantal ontwikkelingen tot de noodzakelijke keuze om het opdrachtgeversschap meer regisserend in te vullen, zoals schaarste aan technici en medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden om bouw- en infraprojecten voor te bereiden en te begeleiden en het aanstaande vertrek van 20-40% van de medewerkers bij overheden door vergrijzing. Met jullie bespreken we deze ontwikkelingen en brengen in kaart wat de mogelijkheden zijn voor bouw- en infraprojecten om hierop in te spelen.

Eén van die mogelijkheden is het werken met de UAV-GC. Zoals gesteld: daar zijn wel wisselende ervaringen mee. We geven jullie inzicht waarom dit zo wisselend is: we delen onze kennis van veelvoorkomende valkuilen bij het werken met de UAV-GC zowel op organisatieniveau als op projectniveau.

Hiermee krijg je inzicht waar bij jouw organisatie ruimte voor verbetering is. Verder vragen we jullie feedback op de door ons ontwikkelde aanpak . Dit geeft jullie inzicht en handvatten om concreet aan de slag te gaan met het verbeteringen bij (UAV-GC) projecten in jouw organisatie.

De andere deelnemers zijn ook managers, intern opdrachtgevers of programmamanagers, waarmee je inspiratie op kan doen en kan leren van ervaringen uit andere organisaties.

Organisatieniveau

We delen onze inzichten waarom het werken met de UAV-GC als een organisatieveranderingstraject moet worden opgepakt. En we delen onze inzichten welke aanpak daarin tot snelle resultaten kan leiden.

Projectniveau

We delen onze inzichten in het vergaand standaardiseren van een UAV-GC projectproces. Hiermee krijg je inzicht in de mogelijkheden om daar mee aan de slag te gaan binnen je organisatie en in projecten, voor een voorspelbaarder resultaat.

Praktische zaken

De kennissessie wordt gehouden op woensdag 12 februari, van 15:00 tot 18:30u, zodat je buiten de spits kan rijden. Voor een broodje en soep zorgen wij.

Reserveer je plek door je in te schrijven onderaan deze pagina, door het invullen van de velden. Je krijgt van ons een bevestiging (vol = vol).

We hebben een gemêleerd gezelschap met deelnemers van gemeenten, provincies en waterschappen.

Programma

  • Regisserend opdrachtgeverschap: keuze of noodzaak?
  • Transactiekosten omlaag: welke mogelijkheden zijn er?
  • Werken met geïntegreerde contracten: wisselende ervaringen, observaties en oorzaken.
  • UAV-GC teveel ‘projectding’? Aan de slag op organisatie-niveau.
  • UAV-GC ook een ‘projectding’: versnellen en verbeteren op projectniveau.
  • Feedback op sessie en afsluiting.

Lokatie: Grytte Bloemenheuvel, Hoofdstraat 25, Driebergen-Rijsenburg (5 minuten lopen van station Driebergen-Zeist en direct bij de afslag A12)

 

Inschrijven

Uw telefoonnummer *