Ik ben Opdrachtgever

Projecten met geïntegreerde contracten (zoals bouwteam en UAV-GC) doeltreffend toepassen in je bouw- of infraprojecten

Als (semi-)overheidsbedrijf is projecten voorbereiden, uitvoeren en tot een goed einde brengen vaak al een klus. Werken met geïntegreerde contracten zou dat eenvoudiger moeten maken, je legt immers een groot deel van de uitwerking van je project bij een marktpartij neer. Toch levert dit verrassingen op voor je team en kost het project je team meer tijd dan voorzien.

In ons werk bij gemeenten, provincies en andere (semi-)overheidsbedrijven zien wij dagelijks hoe opdrachtgevers vastgelopen zijn, dat opdrachtnemers niet meer wisten wat er van hen verwacht werd. En hoewel het projectteam naar beste weten handelde, de projectleider en contractmanager enkel bezig waren brandjes te blussen en het overzicht kwijt waren. Gevolg: projecten lopen uit in tijd en overschrijden het budget. Afdelingen halen de jaardoelstelling niet, waardoor achterstanden ontstaan in de planningen en overige werkzaamheden.

Dit kan anders…

Werken met geïntegreerde contracten vergt een andere manier van denken en werken. Bij het voorbereiden van een bouwteam- of UAV-GC project verleg je de focus van ‘oplossingen naar functies’ en ‘producten naar processen’. Vervolgens maak je de afweging op welk moment een opdrachtnemer in het ontwerp betrokken wordt en op welke wijze. De afwegingen willen nog wel eens lastig zijn voor je teams, niet zo gek, want lastige materie en omdat je team flink in de inhoud zit, gaat een frisse en deskundige blik je helpen in de juiste keuzes.

Kies waar je een frisse en deskundige blik kan gebruiken: