Ik wil in mijn contractmanagers investeren!

Coachings- en begeleidingsprogramma voor de contractbeheersfase.

Investeren in contractmanagement: grip op het project én het proces

Als contractmanager ben je de linking pin in het projectteam binnen een bouw- of infraproject. Als contractmanager fungeer je als filter tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever. En zorg je dat jouw achterban op de hoogte blijft, toetsen worden uitgevoerd, wijzigingen afgehandeld en de samenwerking goed blijft, zonder het contract uit het oog te verliezen. Je hebt daardoor meerdere rollen in het project.

Dan is het belangrijk, dat je alles zo in de hand hebt, dat jij met gezonde spanning je werk kunt doen. In de tijd die ervoor staat.

Maar hoe zorg jij, dat processen elkaar niet frustreren? Dat de documentenstroom en in hun inhoud de werkzaamheden vooruit helpen in plaats van vertragen? Dat de kosten verantwoord kunnen worden? En jij tijdig zaken signaleert en voldoende tijd houdt om overzicht te houden.

Eenvoud, overzicht en grip op de processen en het project

Wij begeleiden en coachen jou als contractmanager en jouw team. In deze begeleiding zorgen we samen voor:

Ondersteuning gemeente Amersfoort
  • eenvoud en overzicht
  • taakvolwassenheid en -verantwoordelijkheid van de teamleden
  • optimale efficiëntie gedurende het hele project en de processen daarbinnen.

Onze coaching vindt zowel op locatie als online plaats, waarin we actief aan de slag gaan met jouw vragen en struikelblokken. Wij reiken de handvatten die jij nodig hebt om jouw taken en verantwoordelijkheden te verlichten waarmee processen, de communicatie en daarmee het project probleemloos verlopen.

Probleemloos?

Ja, dat lees je goed.

In ons coachingtraject neem je als contractmanager deel aan de mastermindgroep met collega-contractmanagers. Hierin leg je (complexe) kwesties neer, waarop je via intervisie komt tot een antwoord. De deelnemers van de mastermind helpen je om zelf de oplossing te bedenken. Dit heeft als voordeel, dat je zelf het denkproces doormaakt en met je eigen inzichten tot de beste oplossing komt.

Resultaten die je kunt verwachten van het coachingstraject

  • Jij weet wat je wel en niet moet doen, waarop je de focus legt en ziet wat eraan komt, zodat je situaties vroegtijdig ondervangt
  • Je legt de taken en verantwoordelijkheden bij de juiste mensen en partijen neer
  • Je hebt grip op je werk door focus, eenvoud en overzicht. Daardoor ben jij de expert in het hele project en voorspel jij zaken vóórdat ze plaatsvinden. Dat geeft jou sturing aan de processen en dat maakt het project leuk en jouw werk prettig en ontspannen.

Concrete resultaten: bij een project stak de contractmanager 50 uur per week in het contractmanagement. Ons begeleidingstraject hielp de contractmanager om dit te doen in 30 uur per week, terwijl hij beter overzicht hield over het project. Hierdoor wist hij 40.000 euro te besparen door op tijd afwijkingen te signaleren en samen met de opdrachtnemer te voorkomen dat dit extra tijd en geld zou kosten. Waar eerst sprake was van overuren draaien, kon de contractmanager nu elke dag op tijd naar huis.

Wil jij je contractmanagement inzetten op een ontspannen en vlot lopende projecten?
En met besparing in tijd en kosten?

 

Ja, hier wil ik graag meer over weten                             Neem contact met ons op