Ik wil een UAV-GC project zonder gedoe!

Ik wil een voorspelbare en betrouwbare uitvoering van UAV-GC project

Je bent als projectmanager bezig met een project op basis van de UAV-GC of je gaat daarmee binnenkort aan de slag? Dan is het cruciaal, dat dat dit project voorspelbaar en betrouwbaar kan worden uitgevoerd. Zonder gedoe dat het projectproces en de relatie met de opdrachtgever verstoord.

Dat betekent, dat je deze problemen voorkomen wilt:

 • Eisen worden anders geïnterpreteerd dan de opdrachtgever
 • Er ontstaat discussie over de wijze van verificatie en validatie
 • Het team is onvoldoende bewust van het hanteren van de werkprocessen uit het kwaliteitssysteem
 • Raakvlakken worden niet doorgenomen met onderaannemers, met als gevolg verkeerde leveringen en faalkosten
 • Wijzigingen worden te laat gemeld, waardoor de opdrachtgever onaangenaam verrast wordt

 

In jouw project geen of weinig gedoe

Stel dat:

 • Je vóór gunning van het project consensus hebt met de opdrachtgever over de interpretatie van eisen
 • De wijze van verificatie en validatie helpt om de faalkosten op het project met >80% te laten dalen
 • Je kan zorgen dat wijzigingen in het project op tijd gemeld worden en zonder gedoe met de opdrachtgever worden afgehandeld
 • De verificatie en validatie helpt om de faalkosten op het project met >80% te laten dalen
 • Jouw team zich op een prettige wijze aan het project kan werken

Een soepel lopend ontwerp- en realisatieproces, waarin op constructieve wijze wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Met een team die weet wat er van hen verwacht wordt. En het project dat binnen de gestelde tijd en budget afgerond wordt met een hoge klanttevredenheid.

Is dat wel mogelijk?

Jazeker!

Hoe wij werken aan deze resultaten

Samen met jouw team creëren we overzicht en helderheid in het project. We zorgen dat op de juiste momenten het projectproces met de opdrachtgever wordt doorgesproken zodat het voor het opdrachtgeversteam helder is wat er gaat gebeuren en voor welke acties zij aan de lat staan. Met jouw team borgen we dat in het ontwerp, werkvoorbereiding en realisatie het werkproces beheerst wordt uitgevoerd en iedereen overzicht houdt. Afhankelijk van het project en begeleiden we het project door persoonlijk het team te helpen met het inrichten van systemen, processen te begeleiden of op afstand te coachen.

 

Waarom wij?

 • Wij versnellen jouw UAC-GC project! Wij houden het simpel én intelligent
 • Wij staan met de poten in de klei. Onze ervaring komt rechtstreeks uit de praktijk. Daardoor zien wij direct waar knelpunten zitten
 • We focussen op het zo snel mogelijk zelfstandig maken van jouw team

 Geen gedoe op je project, goede samenwerking met de opdrachtgever en samen naar een project waar alle partijen tevreden over zijn?

Wil jij dat?

Ja, daar wil ik mee aan de slag