Maak geen contractkeuze!

Hoe bedoel je dat?

“Wat ik zie is dat jullie bij start al tijd en energie
stoppen in de contractkeuze. En ik zie dat het bestuur en management zich ermee
bemoeien, zonder veel informatie en gevoel bij het project…..”

Hmm, ja, we moeten in de projectbrief daar al iets over
zeggen
“.

“Dat weet ik. De vraag is of dat het juiste moment is? En wat
dan ook speelt is dat de intern opdrachtgever meestal sturend is in de
contractkeuze en de vraag is of de intern opdrachtgever daarin bepalend zou
moeten zijn?”

Hmm, ja, klopt. En die sturen vaak aan op wat hun voorkeur
heeft…..

Is het een voorstel om aan de slag te gaan en als we de
specificatie bijna af hebben, met het team en intern opdrachtgever nog eens af
te wegen wat nu echt past bij dit project?

Soortgelijke gesprekken voeren wij regelmatig en telkens zijn we toch weer verrast op welke wijze en door wie de keuze voor de toekomstige samenwerking en het contracttype wordt gemaakt. Wij helpen graag en als er al een contractkeuze is gemaakt, dan liever in potlood! In onze werkwijze SE4all verzamelen we stapsgewijs de informatie die helpt bij het maken van deze keuze. En meestal ontstaat -als ware- vanzelf een beeld wat het beste past. En is het dan nog wel een keuze te noemen?