Projectportfolio Steven Bookelmann

Overzicht van projecten waar Steven Bookelmann de laatste 10 jaar bij betrokken is geweest.

In de onderstaande overzicht is de ervaring gegeven op projecten van Steven Bookelmann (periode 2010 – 2019, projecten waar Steven een beperkte betrokkenheid mee heeft gehad zijn niet opgenomen).

Naast projecten adviseert Steven organisaties over het werken met geïntegreerde contracten en is Steven Bookelmann trainer op het gebied van de UAV-GC, inkoop, Best Value Aanpak. Steven is A+ Best Value gecertificeerd. Gemiddelde waardering bij projecten en trainingen voor ‘kennis van de adviseur/trainer’ is een 9 (uit 10).

Projecten

– Herinrichting Kamerlingh Onnestraat, gemeente Amersfoort (UAV-GC, Best Value Aanpak (BVA))
– Slibontwatering en Slibdroging, opstellen contract- en aanbestedingsdocumenten, Waternet (UAV-GC)
– Bouwteam herinrichting Leusderweg, gemeente Amersfoort (PIPS)
– Meerjarig onderhoud gasmotoren, Waterschap Vechtstromen
– Onderzoek verbetering inkoop en contractering Ingenieursdiensten gemeente Tilburg
– Onderhoud en beheer openbare ruimte, contractering alle 5 stadsdelen in Tilburg, gemeente Tilburg (UAV-GC, PIPS)
– Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal (UAV-GC, BVA)
– Aanleg zonnevelden op 13 locaties (UAV-GC, PIPS)
– Bouwteam gasveiligheidsmaatregelen (ATEX), RWZI Hengelo, Waterschap Vechtstromen (PIPS)
– Herinrichting Berg 7, Gemeente Amersfoort (UAV-GC, BVA)
– Uitbreiding rioolwaterzuivering (RWZI) Dodewaard, Waterschap Rivierenland (UAV-GC, BVA)
– Herinrichting Bisschopsweg, Gemeente Amersfoort (UAV-GC, BVA)
– Nieuwbouw appartementen Rembrandtweg, Ridderkerk, Woonvisie (UAV-GC, BVA)
– Nieuwbouw rioolwaterzuivering (RWZI) Weesp, Waternet (UAV-GC, BVA)
– Bouwteam slibverwerking- en opslag RWZI Arnhem-Zuid, Waterschap Rivierenland (UAV-GC)
– Optimalisatie Slibgisting RWZI Tiel, energiefabriek, Waterschap Rivierenland (UAV-GC, PIPS)
– Nieuwbouw appartementencomplexen en eengezinswoningen, Rijsoord, Woonvisie (UAV-GC, BVA)
– Rioleringsbeheer 2017 – 2020, gemeente Tilburg (UAV-GC, BVA)
– Aanpassing RWZI Sleewijk, nieuwbouw van drie toevoergemalen en aanpassing één toevoergemaal, Waterschap Rivierenland (UAV-GC)
– Aanpassing portiekflat naar Seniorenappartementen, Woonvisie (UAV-GC, BVA)
– Dijkverbetering Eemdijken, Waterkering kern Spakenburg, Waterschap Vallei en Veluwe (UAV-GC, BVA)
– Rioolbergingsvoorzieningen, Gemeente Nunspeet (UAV-GC)
– Inkoop advieswerkzaamheden gemaal Schardam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (BVA)
– Nieuwbouw gemaal Nieuw Lekkerland, Waterschap Rivierenland (UAV-GC)
– Uitbreiding RWZI Alblasserdam, Waterschap Rivierenland (UAV-GC, BVA)
– Renovatie RWZI’s Putte en Ossendrecht, Waterschap Brabantse Delta (UAV-GC, BVA)
– Gemaal & persleiding Hazerswoude-dorp, Hoorheemraadschap Rijnland (UAV-GC)
– Energiefabriek RWZI Amersfoort, Waterschap Vallei en Veluwe (UAV-GC)
– Baggeren en ruimen explosieven beken en vijvers Zuid-Veluwe, Waterschap Vallei en Veluwe (UAV-GC)
– Nabehandelingsinstallaties RWZI’s Ede en Soest, Waterschap Vallei en Veluwe (UAV-GC)
– Nabehandelingsinstallaties RWZI’s Amersfoort en Veenendaal, Waterschap Vallei en Veluwe (UAV-GC)

BVA: Best Value Aanpak (ook wel Best Value Procurement genoemd)

PIPS: specifieke wijze van aanbesteden (Performance Information Procurement System)