Project Description

Heleco heeft voor Waterschap Rivierenland de specificatie en UAV-GC contract opgesteld voor de renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Dodewaard. De RWZI is voorzien van een zonnepark, die energie opwekt, gelijk aan het verbruik van de installatie (nul-op-de-meter). Heleco heeft het contractmanagement verzorgd gedurende de uitvoeringsfase.