Quickscan opdrachtgever

Welkom bij de Quickscan betrouwbaar en voorspelbaar werken. Met het invullen geeft u ons informatie waarmee wij het strategiegesprek met u kunnen voorbereiden.

Dit strategiegesprek gaat u inzicht geven waar u in uw organisatie aandacht moet geven om de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid in uw projecten te verbeteren.

Invullen van de vragen

De onderstaande vragen zijn gericht op de projecten “in het fysieke domein”. Dit zijn bouw- en infraprojecten (incl. raamcontracten t.b.v. onderhoud). Heeft u specifieke omstandigheden of projecten? Dan vinden we het fijn als u dat toelicht in de laatste vraag van deze quickscan.

Na het invullen van de vragen

Na het invullen van de vragen, kunt u via Calendly een dag en tijdstip aangeven voor het strategiegesprek, daarvan krijgt u een bevestiging via Calendly. Wij nemen met u contact op via de telefoon of teams.

Collega’s

De ervaring leert dat het invullen van deze vragenlijst door meerdere personen uit dezelfde organisatie een beter beeld geeft. U kunt collega’s vragen om de quickscan in te vullen. Geeft u dat aan bij vraag 5? Dan kunnen we daarmee rekening houden.

Vertrouwelijk, privacy

Uw antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld in deze Quickscan en zullen alleen in het kader van het strategiegesprek door ons worden gebruikt. Aan het eind van het strategiegesprek bespreken wij met u de opties. Indien uit ons contact een samenwerking tot stand komt bewaren wij de informatie, zoverre relevant voor de samenwerking (zie onze privacy statement). Indien er geen samenwerking tot stand komt, dan verwijderen wij uw antwoorden op deze vragenlijst na 3 maanden na het strategiegesprek.
Resultaten worden door ons gebruikt om patronen/trends inzichtelijk te maken. Daarvoor maken wij alle data anoniem, zodat deze niet te herleiden is naar de specifieke organisatie/onderneming.

6- Intern proces: projectteams krijgen ruimte om binnen de projectkaders optimaal invulling te geven aan de projectdoelstellingen. Interne projectopdrachten worden zo functioneel mogelijk beschreven door de intern opdrachtgever of beleidsafdelingen.
7- Intern proces: worden afwijkingen/wijzigingen tijdens het voorbereiding van een project geregistreerd en besproken met de intern opdrachtgever op een gestructureerde wijze? *
8- Op basis waarvan worden in uw organisatie de projectteams samengesteld? *
9- Wij hebben en geüniformeerd proces en geüniformeerde documenten voor het uitwerken van en project in een bestek. *
10- Wij hebben en geüniformeerd proces en geüniformeerde documenten voor het uitwerken van en project in een geintegreerd contract (UAV-GC) of bouwteamovereenkomst. *
11. Staat de planning staat onder druk in de voorbereidingsfase van projecten? *
12- Staat de planning onder druk in de opdrachten die u verstrekt aan aannemers? (Hiermee wordt bedoeld dat de planning in het bestek/contract geen/weinig ruimte laat tot uitloop). *

13- Hoe beoordeeld de professionaliteit van uw organisatie op de volgende gebieden?

1= weinig / 4 = zeer professioneel
1= weinig / 4 = zeer professioneel
1= weinig / 4 = zeer professioneel