Blog 1 - Haal meer uit een bouwteam: 2x2 - Zero design

Wat we kunnen leren uit 2x2! Twee methoden die zich lenen om mee te nemen in een bouwteamsamenwerking of een programmatische aanpak. In deze blog: “zero design”.

Uw vraag liever persoonlijk toelichten?

Schroom niet en neem contact met ons op via onderstaande telefoonnummers of e-mailadres.

Steven: +31 (0) 6 11 60 46 84
Louis: +31 (0) 6 17 45 41 95 
   
E-mail: info@heleco.net
Neem contact op

Wilt u de nieuwsbrief onvangen? Schrijf dan in via de onderstaande knop.

Inschrijven

Heleco: heldere keuze

  • Adviseurs met de voeten in de klei
  • Onze klanten geven ons een 9 voor deskundigheid
  • Onze aanpak is uniek en efficiënt
  • Samen aan de slag voor het beste resultaat met geïntegreerde contracten!
Haal meer uit een bouwteam: 2×2 – Zero design

Laatst kwam ik bij het opruimen van mijn werkspullen het boekje tegen 2×2, van DACE, met als ondertitel “your choice for projectstwice as cost effectivetwice as fast”. Ik kon mij nog wel herinneren dat ik dat boekje kreeg van mijn divisiedirecteur, begin van deze eeuw. En terecht, want wie wil dit nu niet? 2x zo kosteneffectief en 2x zo snel!

Ik kon het niet laten om er weer eens doorheen te bladeren. En ook al is het boekje ruim vijftien jaar oud, er stonden toch een aantal “best practices” in die verrassend goed passen bij de 2-fase contracten die regelmatig gebruikt worden. En die de voordelen van een 2-fase aanpak versterken.  

Want wat is de praktijk bij 2-fase contracten, zoals bouwteam? Focus ligt op “fijn samenwerken” en “klantgericht ontwerpen” en “minder risicos en gedoe”. Het echt strategisch inzetten van een 2-fase aanpak om kosten te besparen, (onnodige) scope te verminderen of te versnellen komt nauwelijks voor. In 2×2 staan twee methoden die zich uitstekend lenen om mee te nemen in bijvoorbeeld een bouwteamsamenwerking of een programmatische aanpak*.  

“Het echt strategisch inzetten van een 2-fase aanpak komt nauwelijks voor”

In deze blog behandel ik de eerste: “zero design”. In een volgende blog behandel ik “catalogue-engineering”. 


Wat is Zero-design?
Zero-design is een ontwerp-exercitie waarmee je het ontwerpteam uitdaagt terug te gaan naar de essentie. Bij Zero design begin je bij de uitwerking van het ontwerp eerst op de traditionele wijze. Tot het voorontwerp wordt er gewoon gewerkt zoals bij de organisatie gebruikelijk. Het voorontwerp is uitgewerkt tot het niveau dat de scope duidelijk is, lay-out uitgewerkt en de functionele werking duidelijk. 

Vervolgens wordt het ontwerp geheel uitgekleed tot de basis. Dus alle organisatie-specifieke standaarden worden losgelaten, evenals veiligheidsvoorzieningen. Automatisering is er niet of alleen het strikt noodzakelijke. Hiermee hou je een ontwerp over dat alleen de basisfunctie vervuld: het “functionele ontwerp

Dit “kale ontwerp” zou het moeten doen, maar is vanuit het oogpunt van de beheerders niet acceptabel. Vervolgens ga je met het team toewerken naar het minimum wat nodig is voor de beoogde functie. Beste resultaten worden bereikt als het team dan wordt versterkt met personen die niet in het project betrokken zijn. Met (brainstorm) sessies wordt dan toegewerkt naar een minimaal, maar wel acceptabel ontwerp: “zero design”Gerealiseerde besparingen op de investeringen kunnen tussen de 20% en 30% liggen (behaald in de procesindustrie). 

Na het vaststellen van het zero-design is het natuurlijk wel zaak de soberheid vast te houden en te voorkomen dat er weer “luxe” wordt toegevoegd. Een strak wijzigingsbeleid is dan ook aan te bevelen.

 

 

Hoe zou dat in de praktijk kunnen worden toegepast?
Voorbeeld: een waterschap wil vijf afvalwaterzuiveringen uitbreiden met een nabehandeling om zodoende minder microverontreinigingen te lozen op gevoelig water. Het waterschap stelt een uitvraag op, op basis van een programma van eisen. In een aanbesteding wordt één opdrachtnemer geselecteerd die een basisoplossing aanbiedt.  

Er wordt een raamovereenkomst gesloten voor het ontwerp en realisatie van de vijf nabehandelingsinstallaties. Hierin moet de opdrachtnemer eerst voor één van de zuiveringen zijn basisoplossing uitwerken in samenspraak met het team van de opdrachtgever (bouwteam). Na het VO+ wordt een Zero-design-stap gedaan: alles wat klantspecifiek is, wordt “eruit gehaald”, evenals alle “luxe”. Hiermee blijft een kale installatie over. Vervolgens wordt onder begeleiding van een value-engineer in teamsessies toegewerkt naar een “nog net acceptabele installatie”. 

Waar kan op geoptimaliseerd worden?
Normaal wordt een afvalwaterzuivering ontworpen zodat deze een hoge beschikbaarheid heeft. Bij een nabehandelingsinstallatie kan een andere beschikbaarheid worden geaccepteerd. Uitval van de nabehandelingsinstallatie betekent niet dat de minimale lozingseisen worden overschreden, het geloosde water is tijdelijk iets minder schoon, maar nog steeds schoon genoeg.

Daarmee mag het oplossen van een storing wat langer duren. Daarmee kan 100% reserve-stelling losgelaten worden. Minder redundantie betekent minder installatie-onderdelen en daarmee minder investering en instandhoudingskosten.

In dit voorbeeld past de opdrachtnemer vervolgens zijn prijs en scope van de basisaanbieding aan, zodat deze overeenkomt met het zero-design. Op basis van het zero-design wordt de realisatie van de nabehandelingsinstallatie gegund aan de opdrachtnemer. Het zero-design is ook de basis voor de vier nabehandelings-installaties die daarna worden gerealiseerd binnen het raamcontract.

 

De zero-design stap past uitstekend binnen een bouwteam-overeenkomstHet vraagt van beide partijen om hun nek uit te steken door de scope te minimaliseren en ook gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het product. De exercitie is leerzaam voor de betrokken partijen en geeft ook hele duidelijke en tastbare opbrengsten van de samenwerking in een bouwteam. Dus een mooie optie om meer uit een bouwteam-samenwerking te halen!

Volgende blog gaat over het gebruik van catalogue-engineering bij een 2-fase contract. 

Meer weten over 2 fase contracten? Volg de training

 

*programmatische aanpak: serie (programma/portfolio) van vergelijkbare projecten die in een samenwerkingsverband door één of meer aannemers wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

Terug naar overzicht